Sustainability Readiness Level (SRL) skalan

KTH Innovation Readiness Level™ är ett ramverk för att vägleda idéutveckling och bedöma idéstatus och progress över sex nyckeldimensioner. Det ger struktur och stöd för idéägare, innovationsrådgivare och coacher för att guida en idé i tidigt skede till en innovation på marknaden.

2020 togs ytterligare skala fram för att komplettera KTH Innovation Readiness Level™ med fokus på hållbarhet, the Sustainability Readiness Level (SRL) på uppdrag av Vinnova. Den visar på ett ännu tydligare vis en innovations hänsynstagande och koppling till hållbarhet, från en tidig idé till en värdeskapande applikation i ett start- / scalupbolag.

Läs om KTH Innovation Readiness Levels

Sustainability Readiness Level

 1. 1

  None or very low awareness of how sustainability affects the planned business

  • None or little knowledge of Agenda 2030 and sustainable development.
  • None or little insight into the benefits of creating a sustainable business model.
  • None or vague idea of how sustainability could be integrated to solve the problem that the proposed business and operations should address.

 2. 2

  Some awareness of how sustainability affects the planned business

 3. 3

  A first description of value creation and the need for sustainability to be integrated into the business idea / business model.

 4. 4

  Business concept with embedded sustainability hypothesis is tested/validated against potential customers/users

 5. 5

  Sustainability is set in the business model and is tested/validated against potential customers/users

 6. 6

  Sustainability is rooted in the entire team and is ingrained into the entire business.

 7. 7

  Monitoring, reporting and communication on sustainability outcomes and impact are implemented.

 8. 8

  The business model and operations are fine-tuned based on monitoring and evaluation using sustainability metrics in order to prepare for scaling/growth.

 9. 9

  The sustainability strategy contributes to competitiveness and revenue growth and makes a proven contribution to relevant

Mognadsnivåer enligt SRL-skalan

Fyra perspektiv, fyra faser och nio mognadsnivåer. När vi pratar om mognadsnivåer i bolagsutvecklingen pratar vi om fyra perspektiv, tre från KTH Innovation Readness Levels och Sustainability Readiness Levels.

Där har man delat in bolagsutvecklingen i 4 faser, Formation, Problem solution fit, Produkt market fit samt Efficiency. Plattformen arbetar också i dessa fyra faser för att ge dig guidning till metodik, KPIer och verktyg för hållbar affärsutveckling.
Bolagsutvecklingen i fyra faser på IRL skalan - Formation, Problem solution fit, Produkt market fit samt Efficiency.

Om projektet

Projektet strävar efter att skapa en framtid där svenska innovationskontor, inkubatorer och Science Parks spelar en avgörande roll i att främja hållbarhetsarbete och påskynda omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Genom att tillhandahålla en processmetodik, verktyg och nätverk för att accellerera bolag enligt Sustainability Readiness Levels.

The project is led by

The project is co-funded by